เมนูหลัก
 

ดาวน์โหลด
 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น
 2.แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
 3.แผนยุทธศาสตร์
 4.แผนดำเนินงาน
 5.แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7.แผนอัตรากำลัง
 8.แผนพัฒนาบุคลากร
 9.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 10.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 11.งานกิจการสภา
 14.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 15.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 16.รายงานทางการเงิน
 17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 18.คู่มือประชาชน
 19.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์
 20.แบบฟอร์ม-คำร้องต่างๆ
 21.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 22.การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 25.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 26.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 27.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 28.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 29.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 31.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 33.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
 34.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 35.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 36.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี
 37.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 38.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 39.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 40.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 41.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 42.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 46.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 48.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 50.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 52.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 53.การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 54.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 56.กองการศึกษา
 58.ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
 59.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 61.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 62.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 63.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 64.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 66.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 67.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 68.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 69.การขับเคลื่อนจริยธรรม
 70.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 73.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 74.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 75.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 76.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 77.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 78.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 79.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

 

วันนี้ : 0 ท่าน
เมื่อวานนี้ : 0 ท่าน
เดือนนี้ : 0 ท่าน
เดือนที่ผ่านมา : 0 ท่าน
รวมทั้งหมด : 19670 ท่าน
บันทึกครั้งแรก : 17/8/2011
 

 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์--องค์การส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา--


   
    หัวข้อข่าว                                                                                                    วันที่


    หัวข้อข่าว                                                                                                    วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
หัวข้อ ตอบ อ่าน
มังงะเรื่อง The Terminally Ill Young Master of the Baek Clan (sasaki)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 22:55:47 โดย (sasaki)
0 12
อ่านการ์ตูนเรื่อง Solo Bug Player (Fujika )
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:36:11 โดย (Fujika )
0 29
เฮียเก่ง999.com สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำเพื่อนรับสูงสุด 8% (SHADOW)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 18:37:02 โดย (SHADOW)
0 41
The Hero Returns (กาย)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 01:48:59 โดย (กาย)
0 106
ขอความอนุเคาะห์รถน้ำ ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 11:33:24 โดย ()
1 732

 
 
  
 
 
D Channel ช่องธรรมมะ The King in my heart
LuangTa
Channel 3 Channel 5
Channel 9
Channel 11 Thai Public Broadcasting Service
Mongkolchannel.com
 
 
91.5 radio
91.5 Hot Wave
93 radio
Cool 93
 
94 radio
94 EFM
94.5 radio
94.5 ลูกทุ่ง fm
 
95 radio
95 ลูกทุ่งฯ
95.5 radio
95.5 Virgin Hitz
 
96.5 radio
96.5 ความคิด
97.5 radio
97.5 Seed FM
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology