เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เลขที่ ๓๕ หมู่ ๑ บ้านหนองศาลา
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๔๔-๐๐๙๘๙๒ โทรสาร : ๐๔๔-๐๐๙๘๙๓
Website : www.kasemsub.go.th
Email : kasemsubcity@gmail.comหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
นายก อบต. 044-009892 ต่อ ๑๒
ปลัด ๐๔๔-๐๐๙๘๙๒ ต่อ ๑๓
สำนักปลัด ๐๔๔-๐๐๙๘๙๒ ต่อ ๑๑
กองช่าง ๐๔๔-๐๐๙๘๙๒ ต่อ ๑๕
กองคลัง ๐๔๔-๐๐๙๘๙๒ ต่อ ๑๔
กองการศึกษาฯ ๐๔๔-๐๐๙๘๙๒ ต่อ ๑๗
กู้ชีพ ๐๔๔-๐๐๙๘๙๒ ต่อ ๑๖
แฟกซ์ (Fax) ๐๔๔-๐๐๙๘๙๒


                   กรุณากรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ต้องการติดต่อ

ชื่อ:


อีเมล์:


เบอร์โทรติดต่อ:

รหัสภาพ:
verification image, type it in the box

ข้อความ:

 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology