เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน สถ.

ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อน   โครงการถังขยะเปียก   ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

                         ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เล็งเห็นความสำคัญทั้งในเรื่องการจัดการขยะและการลดปริมาณขยะก๊าซเรือนกระจกจากภาคชุมชนและท้องถิ่น  จึงได้ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยทางอำเภอปักธงชัยได้รับนโยบายและให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา   ทุกแห่ง

                     ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนในเขตตำบลเกษมทรัพย์  (สมัครเข้าร่วม)จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน   หากสนใจสมัครได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  งานสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม  โทร.044-0098-92                                                                    นางสาวกัญญาวีร์   พงศ์ฐิติกร                                                                                                  ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

อัพเดทเมื่อ : 20-04-2023 03:20:37


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology