เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ประชาสัมพันธ์ มาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565

มาตรการดำเนินงาน = ปลากินลูกน้ำ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปี 2565         

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ห่วงใยประชาชน  เสี่ยงป่วยจากยุงลาย  ในฤดูฝน

 แนะปฏิบัติตาม  มาตรการ 6 ป 2 ข 

1.ปิด = ภาชนะน้ำขัง

2.เปลี่ยน = เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน

3.ปรับปรุง= ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน

4.ปฏิบัติ=ปฏิบัติเป็นประจำ จนเป็นนิสัย 

5.ป้องกัน= ป้องกันยุงกัด 

6.ขัด = ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำ กำจัดไข่ยุง

 

7.ขยะ= การจัดการขยะ  ในและบริเวณบ้าน 

โดย...นายพล  สงวนศึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์มีความห่วงใยประชาชนอาจเจ็บป่วยจากยุงลาย เนื่องจากปีมีการผ่อนคลายมาตรการของโรคโควิด 19 ทำให้ประชาชนสามารถออกไปทำกิจกรรมสาธารณะได้มากขึ้น  เช่น โรงเรียน วัด และที่ชุมชน และสถานที่ราชการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอาจมีน้ำท่วมขังและที่มีลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  และโรคอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จึงได้เร่งรัดดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายและจัดหางบประมาณสนับสนุนในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการ โครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดยุงน้ำยุงลาย  ทั้งหมด  9 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลเกษมทรัพย์   โดยร่วมกับภาคีทุกเครือข่ายทุกภาคส่วน  รพสต.ทั้ง 2 แห่ง  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ส.อบต. กลุ่มอสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน  และประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการ 6ป. 2ขซึ่งมาตรการดังกล่าว สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิกาได้ 

 

กัญญาวีร์  พงศ์ฐิติกร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานป้องกันและควบคุมโรค

...สำนักปลัด.....


อัพเดทเมื่อ : 04-10-2022 12:13:36


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology