เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เก็บรวบรวมขยะอันตรายตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์   

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ครัวเรือนที่มีขยะอันตราย ในชุมชน  เก็บรวบรวมประจำจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์กำหนดให้ทั้งหมด  9 หมู่บ้าน

โดยให้เก็บรวบรวม ภายในวันที่   วันพุธ สุดท้ายของเดือน ของทุกเดือน จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บรวบรวมขยะของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามวิธี  ต่อไป 

อัพเดทเมื่อ : 16-08-2021 16:51:32


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology