เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

โครงการอาสาสมัคร รักษ์โลก (อถล.)

 
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  อายุไม่ต่ำกว่า  7  ปีบริบูรณ์
1.  สำเนาบัตรประชาชน                     จำนวน  1  ใบ
2.  รูปถ่ายหน้าตรง       ขนาด  1 นิ้ว     จำนวน  2  รูป 
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Laughingกรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี บริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วยLaughing
 
อัพเดทเมื่อ : 17-01-2018 14:20:13


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology