เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ประชาสัมพันธ์ จุดทิ้งขยะอันตราย

จุดที่

สถานที่

จุดที่ตั้งถังขยะ

หมายเหตุ

1

บ้านหนองศาลา     หมู่ที่ 1

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านหนองศาลา

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

2

บ้านเกษม            หมู่ที่ 2 

หน้าบ้านสมาชิกสภาอบต. นายแตงโม  เจียนเกษม

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

3

บ้านท่าเยี่ยม         หมู่ที่ 3   

หน้าบ้านสมาชิกสภาอบต. นางรัตนา   ช้อยสระน้อย

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

4

บ้านหลุมข้าว        หมู่ที่ 4

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านหลุมข้าว

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

5

บ้านเก่านางเหริญ  หมู่ที่ 5

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านเก่านางเหริญ

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

6

บ้านปอนางเหริญ  หมู่ที่ 6

ศาลา SML  ประจำหมู่บ้าน

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

7

บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 

หน้าบ้านสมาชิกสภาอบต. นางวรรณี  เดชสำโรง

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

8

บ้านดอนมะเฟือง   หมู่ที่ 8 

หน้าบ้านสมาชิกสภาอบต. นายอำนาจ  ขันจะโป๊ะ

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

9

บ้านตะคร้อ          หมู่ที่ 9 

ร้านค้าหน้าบ้าน  นายเมือง   แขมเกษม

ถังขยะอันตราย  (สีแดง)

 

  

อัพเดทเมื่อ : 25-06-2017 19:27:06


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology