เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ร่วมรณรงค์คัดแยกกำจัดขยะอันตรายในชุมชนตำบลเกษทรัพย์

LaughingLaughingเชิญชวนรณรงค์ประชาชนตำบลเกษมทรัพย์LaughingLaughing

LaughingLaughingร่วมแรงร่วมใจLaughingLaughing

"กำจัดขยะอันตรายชุมชน"

หลอดไฟ           >     (ที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือน)

√แบ๊ตเตอรี่         >       (แบ๊ตเตอรรี่โทรศัพท์  ถ่านไฟฉาย)

 √ขวดบรรจุสารเคมี  กระป๋องสเปร์ย   > (ที่แห้ง  ไม่มีของเหลว) 

จัดเก็บรวบรวม   >ขยะอันตราย >  นำส่งอบต.เกษมทรัพย์ > ส่งต่อกำจัดเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี

 

 

อัพเดทเมื่อ : 17-05-2017 14:11:10


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology