เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

รณรงค์คัดแยกขยะ #ที่ต้นทาง ช่วยลดโรคร้าย...คลายโลกร้อน#

เชิญชวนประชาชนตำบลเกษมทรัพย๋  

ร่วมกันรณรงค์ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี

               กรมอนามัยชี้คนไทยคัดแยกขยะไม่ถูกวิธี   ขณะที่ระบบเก็บขยะไปกำจัดไม่มีการเก็บขยะแบบคัดแยกแล้วสุดท้ายเทกองรวมกันแล้วคนแยกเพิ่มความเสี่ยงรับเชื้อโรค  อันตรายต่อสุขภาพ   ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของขยะ  เช่น  ขยะมูลฝอยทั่วไป  ขยะสิ่งปฏิกูล  อุจจระ  ปัสสาวะ   จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคทางด้านกระเพาะลำใส้  นอกจากนี้ยังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะมีสารตะกั่วสารเคมีที่เป็นพิษ  หากการจัดการขยะไม่ดีจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพตามมา  ดังนั้นการคัดแยกขยะและทำลายขยะอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก  หากมีการคัดแยกขยะที่ดีตั้งแต่ต้นทาง  คือครัวเรือน ชุมชน ดูแลเรื่องการคัดแยก และทำลายขยะ  เพื่อป้องกันโรคภัยจากขยะมาสุ่คน  และนำขยะส่วนหนึ่งมาทำให้เกิดประโยชน์ การลดการใช้สิ่งของที่จะเพิ่มจำนวนขยะมากขึ้น  ควรใช้ของที่ย่อยสลายง่าย  เช่น  ภาชนะชานอ้อยแทนกล่องโฟม   เป็นต้น

 

อัพเดทเมื่อ : 17-05-2017 12:54:08


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology