เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เกษมทรัพย์

 

 

 

 

ขอเชิญชวนเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับเงินสนับสนุน

     กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

 

 

         

                      ขอเชิญหน่วยบริหารหรือหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน วัด ชมรม องค์กรภาคประชาชน  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ    ด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพการป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ กำหนดรับโครงการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในวันและเวลาราชการ สนใจติดต่อสอบถามงานหลักประกันสุขภาพอบต.เกษทรัพย์

 

                                             

                                                                                         นางสาวกัญญาวีร์  พงศ์ฐิติกร

                                                                                              นักจัดการงานทั่วไป


                                                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดทเมื่อ : 08-11-2016 16:43:56


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology