เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

เปิดน้ำทำนาให้แก่เกษตรกรเพื่อทำนาในฤดูการผลิต (นาปี) ปี ๒๕๕๘

ประกาศ

ผลการประชุมการจัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง  มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดสรรน้ำเขื่อนลำพระเพลิงเมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  คณะกรรมการฯได้ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

และการเปิดน้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อทำนาในฤดูการผลิต  (นาปี)  ปี  ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้

๑)  กำหนดเปิดน้ำเขื่อนลำพระเพลิง และ อ่างเก็บน้ำลำสำลาย  

พร้อมกัน  ในวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

๒)  พื้นที่รับน้ำประกอบด้วย   ๓  อำเภอ   ได้แก่

                               อำเภอ      ปักธงชัย  

                              อำเภอ     โชคชัย

                             อำเภอ     เมืองนครราชสีมา  

 

               จึงแจ้งมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน

อัพเดทเมื่อ : 03-07-2015 11:45:32


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology