เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกป่า

SmileSmileประชาสัมพันธ์ข่าวSmileSmile

เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลเกษมทรัพย์ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

             องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  จัดกิจกรรมปลูกป่า  สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการป้องกันรักษาทรัพย์ยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่  และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้  ณ  พื้นที่สาธารณประโยชน์(องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษมทรัพย์  อำเภอปักธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ ที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๘ สำหรับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ โปรดเตรียม  มีด จอบ เสียม เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน  และเวลาดังกล่าว  สอบถามหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด โทร.๐๙๕-๕๑๐๒-๒๖๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดทเมื่อ : 18-06-2015 10:10:45


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology