เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น  เน้นความโปร่งใส

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 

         Call Center   ๐๔๔-๗๖๐๐-๓๘   www.kasemsub.go.th         

  เลขที่ ๓๕ หมู่ ๑ ต.เกษมทรัพย์  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดทเมื่อ : 28-11-2014 12:50:10


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology