ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายพล สงวนศึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เบอร์โทรติดต่อ 081-3211694
 
นายชูชาติ เดชจังหรีด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เบอร์โทรติดต่อ 087-8734661
 
นางเสมอ ทรงสวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เบอร์โทรติดต่อ 089-5839260
 
นายนิพัทธ สินจังหรีด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทรติดต่อ 080-0044335
 
นายชูชาติ ท่อนสำโรง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เบอร์โทรติดต่อ 091-8344595


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology