ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายชูชาติ ท่อนสำโรง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 
จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวกัญญาวีร์ พงศ์ฐิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางฐณัชญ์พร วีรภัทรพุฒิพร
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวจีรนันท์ เมืองกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวอุไรพร คานไธสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายคุณากร ชมสระน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 
นางสาวนิตยา สร้อยสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นายกฤษดา ฉัตรฉิมพลี
พนักงานขับรถยนต์
 
นายธวัชชัย ลาจังหรีด
คนงานทั่วไป
 
นางสาวปาริชาติ ชายสำโรง
คนงานทั่วไป
| next
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology