เข้าสู่ระบบ กลับหน้าเว็บหลัก

  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

การตั้งกระทู้ และการแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพเหมาะสม ไม่ใส่ความบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามความเหมาะสม
Forum เขียนกระทู้ใหม่
หัวข้อ ตอบ อ่าน
ยุงลายเยอะ (ประชาชน หมู่ 5)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11:13:05 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 131
ต้นไม้สูง (ประชาชน หมู่ 7)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11:06:48 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 125
ซ่อมสายลำโพงเสียงตามสาย (ประชาชน หมู่ 2)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11:03:21 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 131
ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าข้างทาง (ประชาชน)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10:58:05 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 124
การโยกย้ายตำแหน่งงาน (มาดะ)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:47:12 โดย (มาดะ)
0 1698
ติดตั้งกล้องวงจรปิดโคราช (ออลล์เว็บเทคโนโลยี่)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:19:43 โดย (ออลล์เว็บเทคโนโลยี่)
0 4521
ติดตั้งกล้องวงจรปิดโคราช (ออลล์เว็บเทคโนโลยี่)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:14:33 โดย (ออลล์เว็บเทคโนโลยี่)
0 4521
ติดตั้งกล้องวงจรปิดโคราช (ออลล์เว็บเทคโนโลยี่)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:10:35 โดย (ออลล์เว็บเทคโนโลยี่)
0 4503
ทำยังไงไม่ให้ผมร่วง (chote)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:59:20 โดย (chote)
0 19943
ติดตามผลกีฬาต่างๆ ได้ที่ maxbet (max100)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32:25 โดย (max100)
0 4748
เทิดทูลสถาบัน (ร้อย ปจว.๒)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:27:26 โดย (jiranan78900)
6 11970
กิ่งไม้หักพาดสายไฟทางเข้าบ้าน (ฅนบ้านสวน)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:25:44 โดย (jiranan78900)
2 11132
กอไผ่ทับสายไฟกลางบ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 (ประชาชน)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08:23 โดย (jiranan78900)
2 7231
ถนนสองข้างทาง (ผู้สัญจรไปมา)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:40:24 โดย (ผู้สัญจรไปมา)
0 2578
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ (บ้านหนองศาลา)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10:49:48 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 2908
การรับสมัครนักเรียน (บ้านโคกนางเหริญ)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10:42:46 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 2161
ขอความอนุเคราะห์จัดหาน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดหลุมข้าว)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09:24:52 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 2347
ซ่อมแซมถนน บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 (บ้านเก่านางเหริญ)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 17:04:16 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 2173
ซ่อมแซมดูแลหม้อแปลงไฟฟ้า (บ้านเก่านางเหริญ)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 16:51:44 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 1940
ขอให้จำกัด/ควบคุมการแพร่กระจายของแมลงวัน (บ้านเก่านางเหริญ)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 16:14:34 โดย (อบต.เกษมทรัพย์)
1 2078