ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เกษมทรัพย์
 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งานรายผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2558
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2558
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 แฟ็กส์ 044-009893 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology